Publikacje

Szostek R.: Zastosowanie teorii kolejek do modelowania procesów zachodzących w urządzeniach liczących, Kwartalnik AGH Elektrotechnika i Elektronika, t. 18, z. 3, Kraków 1999, 81-88

Szostek R.: Analiza systemów kolejkowych metodą badania procesów półmarkowskich, Kwartalnik AGH Elektrotechnika i Elektronika, t. 18, z. 4, Kraków 1999, pp. 137-145

Szostek R.: Systemy kolejkowe z niewykładniczym węzłem obsługi, Półrocznik AGH Elektrotechnika i Elektronika, t. 19, z. 1, Kraków 2000, pp. 1-8

Szostek R., Suraj Z.: Modelowanie systemów przy pomocy sieci Petriego z  czasem, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 199, Matematyka, z. 26, Rzeszów 2002, pp. 253-262.

Szostek R., Suraj Z.: Wykorzystanie niejawnych łańcuchów Markowa do analizy temporalnych systemów informacyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Matematyka, z. 26, Rzeszów 2002, pp. 263-273.

Szostek R.: Minimalizacja kosztów w problemie niecierpliwego klienta, Materiały Konferencyjne Politechniki Rzeszowskiej, Inżynieria ekonomiczna w badaniach społeczno-gospodarczych, Rzeszów 2003, pp. 335-346

Szostek R., Szostek K.: Analiza systemów kolejkowych ze strumieniami zgłoszeń zawierającymi różne typy zgłoszeń, Półrocznik AGH Elektrotechnika i Elektronika, Kraków 2003, t. 22, z. 2, pp. 106-113

Szostek R.: Zastosowanie sieci neuronowych do aproksymacji rozkładów prawdopodobieństwa rozkładami Cox’a, Półrocznik AGH Elektrotechnika i Elektronika, Kraków 2003, t. 22, z. 2, pp. 114-122

Szostek R.: Modelowanie systemów współbieżnych za pomocą sieci kolejkowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 245, Zarządzanie i Marketing, z. 11, Rzeszów 2007, pp. 153-165

Szostek R., Szostek G.: Optimization of Non-deterministic System, Proceedings o the 2nd Conference Tools of Information Technology, 21 wrzesień, Wydawnictwo WSiZ w Rzeszowie, Poland 2007, pp. 51-55

Szostek R.: Optimization of time between the attempts to gain access to a service system (a generalized problem of an impatient customer), International Journal of Electronics and Telecommunications Quarterly 54, no 1, Wydawnictwo PAN, Warszawa 2008, pp. 67-79

Szostek R.: Strategies evaluation on the attempts to gain access to a service system (the second problem of an impatient customer), International Journal of Electronics and Telecommunications Quarterly 54, no 2, Wydawnictwo PAN, Warszawa 2008, pp. 135-147

Szostek R.: Probabilistic Sorting (Sortowanie probabilistyczne), Proceedings of the Concurrency, Specification and Programming Workshop (CS&P 2009), Warsaw University 2009, volume 2, pp. 594-601

Szostek R.: Metodologia badań statystycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 272, Zarządzanie i Marketing, z. 17(4), Rzeszów 2010, pp. 149-157

Szostek R.: Logistyka zawodów sportowych, Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 3/2011, artykuły na załączonym CD (str. 14 spisu)

Szostek R.: Effective management system sporting competitions (Efektywny system zarządzania rozgrywkami sportowymi), Politechnika Wrocławska, Operations Research and Decisions, t. 21(1), Wrocław 2011, pp. 65-75

Szostek R.: Uogólniony model Holta na przykładzie prognozowania liczby pasażerów w transporcie lotniczym w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonometria (Econometrics), t. 2(36), Wrocław 2012, pp. 16-26

Szostek R.: Modification of Holt’s model exemplified by the transport of goods by inland waterways transport, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 285, Zarządzanie i Marketing, z. 19(4), Rzeszów 2012, pp. 161-168

Szostek R.: Oszacowanie mocy źródła geotermicznego, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej, Modelowanie Inżynierskie (Modelling in Engineering), nr 46, t. 15, Gliwice 2013, pp. 117-120

Szostek R.: System-related cause of economic crises, Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics, Journal L'Association 1901 “SEPIKE”, Norderstedt, Deutschland, Poitiers, France, 23.10.2013, pp. 108-112

Szostek R., Mazur D.: An example of optimizing the size of the queue in the nondeterministic logistic systems, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Modern Management Review, vol. XVIII, 20 (3/2013), Rzeszów 2013, pp. 159-172, ISSN 1234-3706

Szostek R., Szostek K.: Model of the heat energy transmission from deep rocks to the energy recovery system, Przegląd Elektrotechniczny, R. 90 NR 1/2014, pp. 141-143, ISSN 0033-2097

Szostek R.: Wyznaczanie parametrów linii produkcyjnej z dwoma typami zgłoszeń, Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, 12/2014, pp. 53-55, ISSN 0033-2089

Szostek R.: An estimation of the geothermal energy sources for generating electricity, Springer 2015, Lecture Notes in Electrical Engineering 324, Analysis and Simulation of Electrical and Computer, pp. 127-133, ISSN 1876-1100

Szostek R., Jamróz D., Niedoba T., Surowiak A., Tumidajski T., Gajer M.: Application Of Multi-Parameter Data Visualization By Means Of Multidimensional Scaling To Evaluate Possibility Of Coal Gasification, Archives of Mining Sciences, Vol. 62, No. 3, 2017, 445-457, ISSN 0860-7001

Fizyka teoretyczna:

Szostek R., Szostek K.: Szczególna Teoria Eteru (w języku polskim), monografia, Wydawnictwo Amelia, Rzeszów 2015, ISBN 978-83-63359-77-5

Szostek R., Szostek K.: Special Theory of Ether (w języku angielskim), monografia, Publishing house AMELIA, Rzeszów, Poland, 2015, ISBN 978-83-63359-81-2

Szostek R., Szostek K.: The Geometric Derivation of the Transformation of Time and Position Coordinates in STE (w języku angielskim: Geometryczne wyprowadzenie transformacji czasu i współrzędnych położenia w STE), IOSR Journal of Applied Physics (IOSR-JAP), Volume 8, Issue 4, Version III, 2016, 22-30, ISSN 2278-4861

Szostek R., Szostek K.: Выделенная в космологии система отсчета и возможная модификация преобразований Лоренца (w języku rosyjskim: Wyróżniony w kosmologii układ odniesienia i możliwa modyfikacja transformacji Lorentza), Ученые Записки Физического Факультета МГУ (Notatki Naukowe Uniwersytetu Moskiewskiego Państwowego Wydziału Fizyki), № 2, 2017, 172102, 1-8, ISSN 2307-9665

Szostek R., Szostek K.: The explanation of the Michelson-Morley experiment results by means universal frame of reference (w języku angielskim: Wyjaśnienie wyników eksperymentu Michelsona-Morleya przy pomocy uniwersalnego układu odniesienia), Journal of Modern Physics, Volume 8, No. 11, 2017, 1868-1883, ISSN 2153-1196

Szostek R., Szostek K.: Кинематика в Cпециальной Tеории Эфира (w języku rosyjskim: Kinematyka w Szczególnej Teorii Eteru), Вестник Московского Университета. Серия 3. Физика и Астрономия, Vol. 73, № 4, 2018, 70-79, ISSN 0579-9392

Szostek R., Szostek K.: Kinematics in Special Theory of Ether (w języku angielskim: Kinematyka w Szczególnej Teorii Eteru), Moscow University Physics Bulletin, Vol. 73, № 4, 2018, 413-421, ISSN: 0027-1349

Szostek R., Szostek K.: The derivation of the general form of kinematics with the universal reference system (w języku angielskim: Wyprowadzenie ogólnej postaci kinematyki z uniwersalnym układem odniesienia), Results in Physics, Volume 8, 2018, 429-437, ISSN: 2211-3797

Szostek R., Szostek K.: Mechaniczny układ pomiaru prędkości światła przepływającego w jednym kierunku, Przegląd Techniczny, Warszawa, 8-9/2018, 28–31, ISSN 0137-8783

Szostek R.: Derivation method of numerous dynamics in the Special Theory of Relativity (w języku angielskim: Metoda wyprowadzania licznych dynamik w Szczególnej Teorii Względności), Open Physics, Vol. 17 (1), 2019, 153-166, ISSN 2391-5471.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję